Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van de website: Klimaat-verandering.eu

 

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van klimaat-verandering is het niet toegestaan tekst, afbeeldingen of fotomateriaal, van deze website of de producten zelf, te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het intellectueel eigendom berust bij H. Vos van klimaat-verandering. Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie of de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de informatie die op websites staat en op de door ons vervaardige posters.